Jaarrekening

In de jaarrekening geven we u inzicht in onze gestelde doelen en de behaalde resultaten over het afgelopen jaar.

Bekijk de jaarrekening

Bekijk het raadsvoorstel