Begroting

In de begroting geven we u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2020.
Ook geven we aan wat deze kosten zijn en wat dat betekent voor de financiële huishouding.

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Dit wordt behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag 22 oktober a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 7 november a.s. om 19.30 uur.
Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.

Begroting in één oogopslag

Bekijk de begroting

Bekijk de begroting online