Nieuws RSS icoon

 • Visiedocument Krachtig Verbonden 2021

  Op 15 september 2020 heeft de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het visiedocument Krachtig Verbonden 2021 vrij te geven voor inspraak. Het visiedocument betreft de ruimtelijke structuurvisie, de woonvisie, het Wmo-beleidsplan (maatschappelijke ondersteuning) en het gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’.

 • Dag van de Mantelzorg 2020

  Dinsdag 10 november 2020 is het weer de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop in het hele land, en ook in de gemeente Sluis, mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend. Zeker tijdens de coronacrisis wordt er een extra beroep gedaan op mantelzorgers.

 • Cursus vrijwillige burgeradviseur

  De administratie op orde houden, formulieren invullen, kwijtschelding aanvragen of het doen van belastingaangifte. Voor veel mensen is dit ingewikkeld. Voor u niet? Dan is wellicht de rol van vrijwillige burgeradviseur u op het lijf geschreven!

 • Videoboodschap burgemeester Marga Vermue

  Burgemeester Marga Vermue heeft voor inwoners van de gemeente Sluis een videoboodschap ingesproken. Daarin blikt ze terug op het afgelopen half jaar en bedankt zij iedereen voor de inzet en het geduld tijdens de coronaperiode.

 • Overige nieuwsberichten

  Alle nieuws- en persberichten van 2020.