Nieuws RSS icoon

 • Alsnog uitreiking lintjes

  Op 3 juli jl. heeft de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen alsnog plaatsgevonden. Eerder dit jaar vond de lintjesregen in verband met de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaats.

 • Verbeteren verkeersveiligheid in Boerenhol

  De Provincie Zeeland heeft samen met de gemeente Sluis een eerste maatregelenpakket samengesteld om de verkeersveiligheid in Boerenhol te verbeteren. Medio 2021 worden deze maatregelen uitgevoerd.

 • Bekendmaking inspraak concept beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024

  Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis het concept beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 ter inzage wordt gelegd.

 • Nieuwe maatregelen Sabewa Zeeland

  Eind juni 2020 verstuurt Sabewa Zeeland weer aanslagen voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus heeft Sabewa Zeeland de maatregelen aangepast.

 • Meer nieuws

  Alle nieuws- en persberichten van 2020.