Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen?
 

In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen.

Wat u moet weten
 
 • Vanaf 1 januari 2024 mag u geen asbest meer hebben.
Regelen
 
 • Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen?
  Dan heeft u een sloopbon nodig.
  Deze kunt u afhalen bij het gemeentehuis.
 • Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen?
  Dan moet u een sloopmelding doen.
  Dit doet u bij omgevingsloket.nl.
  U moet een asbestrapport bijvoegen.
  Dit laat u maken door een erkend bedrijf.
Zelf asbest verwijderen
 

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking.
Dan heeft u een sloopbon nodig.
Deze kunt u afhalen bij het gemeentehuis.

Ons advies
 
 • Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in.
  Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
 • Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding.
Asbest afvoeren
 

Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert.
Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop.
Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape.
Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat .

Kosten
 

De sloopmelding is gratis.
De speciale asbestzakken niet.
Deze koopt u bij de milieustraat.
Bij de sloopmelding moet u een asbestrapport inleveren.
Aan dit rapport zijn wel kosten verbonden.

Asbest laten verwijderen
 

Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen?
Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking?
Dan mag u dit niet zelf doen.
U moet dit eerst melden via Omgevingsloket online.
Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met slopen.
U moet dan een erkend bedrijf inschakelen.

Subsidieregeling asbestdaken
 

Vanaf 1 januari 2024 mag u geen asbestdak meer hebben.
Daarom heeft de Rijksoverheid een subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken opgezet .
Hier kunt u gebruik van maken als u een asbestdak heeft van meer dan 35m2.

Meer informatie
 

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij aimonline.nl.