Afvalstoffenheffing

Heeft u een woning in de gemeente Sluis?
Dan ontvangt u van Sabewa Zeeland een aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting.

Tarieven

Bekijk de tarieven.

Belasting kwijtschelden

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen?
En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft?
Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden.
U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen?
Of staat er een fout op het aanslagbiljet?
Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken.