Principeverzoek indienen

Wijken uw (bouw)plannen af van een bestemmingsplan?
En wilt u meer duidelijkheid voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt?
Dan kunt u een principeverzoek indienen.
De gemeente bekijkt dan of uw plan in de basis haalbaar is en of zij hieraan wil meewerken.

Regelen

U vraagt een principeverzoek aan via een e-mail aan info@gemeentesluis.nl.

U geeft in uw e-mail aan:

 •     Uw contactgegevens.
 •     Wat de plannen zijn.
 •     Om welk adres of kadasternummer het gaat.
 •     Tekeningen en schetsen van de nieuwe situatie.

U kunt uw principeverzoek ook per post aan ons sturen.
U stuurt uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Na het principeverzoek

Een principeverzoek kunt u indienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.
Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning.
U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente vertelt u of u een omgevingsvergunning of herziening van een bestemmingsplan moet indienen.

Wat u moet weten

Gaat de gemeente akkoord?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 •     Afwijken volgens regels van de gemeente.
 •     'Binnenplanse afwijking'.
       In het bestemmingsplan zelf staat wanneer u mag afwijken.
 •     Afwijken met een ruimtelijke onderbouwing.
      Dit is een rapport wat u laat maken door een deskundige.
      Let op: dit is een lang traject.
 •     Wijzigen van het bestemmingsplan.
      Let op: dit is een lang traject.
      U moet rekening houden met de duur van 1 jaar.

Kosten

€ 509,00.