Archeologie

In de bestemmingsplannen staat waar archeologische resten in de bodem kunnen zitten.
Daar mag u niet zomaar graven.                                                                                             
U heeft toestemming nodig van de gemeente.
Meestal loopt dit via de omgevingsvergunning die u nodig heeft voor uw bouwplannen.
De gemeente beslist op basis van het archeologiebeleid of verder onderzoek nodig is.

Regelen
 

Neem contact met ons op.
Als verder onderzoek nodig is, laat u dit zelf doen door een professioneel archeologisch bedrijf.

Kosten
 

Als u archeologisch onderzoek moet laten doen, zijn de kosten voor u.

Vondst melden
 

Heeft u bij toeval een waardevol object of fundering gevonden?
Dan moet u dit direct melden bij de Minister.
De gemeente Sluis vindt het belangrijk dat u dit ook bij de gemeente kunt melden.

Metaaldetector
 

U mag niet zomaar met een metaaldetector zoeken naar oude munten en metalen gebruiksvoorwerpen.
Hiervoor moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen.
Neem voor een ontheffing contact met ons op via 14 0117.

Meer weten?
 

Lees meer over het archeologiebeleid van de gemeente.