Sluis aan de bak

Op 1 januari 2021 verandert de afvalinzameling in de gemeente Sluis.

Waarom doen we dat? De Rijksoverheid heeft de weg ingeslagen naar een economie waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Een zogenoemde circulaire economie.

Hiervoor is het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) opgericht met als doel de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. In vergelijking met andere soortgelijke gemeenten, is de hoeveelheid restafval per inwoner in de gemeente Sluis hoog. Dat betekent dat er in ons restafval veel grondstoffen zitten die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. De nieuwe afvalinzameling draagt bij aan een betere scheiding van huishoudelijk afval en daardoor schonere afvalstromen. Hoe minder hiervan in het restafval zit en onnodig wordt verbrand, hoe beter dit is.

Wat verandert er voor u op 1 januari 2021?

De belangrijkste veranderingen voor u als inwoner zijn:

 • De grijze container voor restafval wordt 1x per 4 weken opgehaald.
  Voorheen was dit 1x per 2 weken.
 • De zakken voor plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) worden 1x per 2 weken opgehaald.
  Voorheen was dit 1x per 4 weken.
 • U ontvangt een container voor oud papier en karton, deze wordt 1x per 4 weken opgehaald.
  Voorheen zette u het oud papier en karton aan de straat of bracht u dit naar een verzamelplaats.
 • U ontvangt een nieuwe grijze container voor het restafval. Deze container is voorzien van een adressticker met barcode en een tag (chip).
  De containers zijn na ruim 25 jaar aan vervanging toe.
 • Bij de hoogbouw worden verzamelcontainers geplaatst voor de gescheiden inzameling van oud papier en karton en gft-afval.
 • De containers voor restafval in de kustgebieden Zomerdorp Het Zwin, Cadzand-Bad, Nieuwvliet-Bad en Schoneveld worden in de loop van 2021 vervangen door ondergrondse verzamelcontainers.

De groene container voor groente-, fruit en tuinafval (gft) wordt niet vervangen en ook de ophaalfrequentie blijft hetzelfde. U kunt binnenkort een groen gft-bakje voor in uw keuken opvragen. Meer informatie over het aanvragen volgt zo snel mogelijk.

De precieze veranderingen verschillen per woonsituatie. In november ontvangt u van ons een brief waarin precies staat uitgelegd wat er in uw situatie verandert.

Omwisselen containers

Begin november 2020 ontvangt u van de Zeeuwse Reiningsdienst (ZRD) een brief met meer informatie over het ophalen van uw huidige restafvalcontainer(s) en het leveren van uw nieuwe restafvalcontainer en papiercontainer. Houd uw brievenbus goed in de gaten!

Campagne Sluis aan de bak!

Logo campagne Sluis aan de bak!

Met de campagne Sluis aan de bak! informeren wij u over de nieuwe afvalinzameling, maar voorzien wij u ook van tips en handigheidjes om uw afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden. Houd daarom deze website en onze social media kanalen goed in de gaten!

Meer informatie

Voor meer informatie over de afvalinzameling verwijzen wij u naar de Zeeuwse Reiningsdienst (ZRD) via info@zrd.nl of 0900 - 44 33 333.

Veelgestelde vragen