Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte, huwelijk of scheiding?
Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.
U krijgt een kopie van het officiële document toegestuurd.

U vraagt een uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is geregistreerd.
Bent u getrouwd of geboren in de gemeente Sluis?
Dan vraagt u het uittreksel aan bij de gemeente Sluis.

Uittreksel online aanvragen

Uittreksel aanvragen

Regelen

Kom bij ons langs en neem u identiteitsbewijs mee.

Wat u moet weten

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte van partnerschapsregistratie
 • Akte van beëindiging partnerschap

Zoekt u een uittreksel waarin staat dat u in de gemeente staat ingeschreven?
Dat is geen uittreksel uit de burgerlijke stand, maar een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Uittreksel voor iemand anders aanvragen

Dit kan als:

 • Het uittreksel met u te maken heeft.
 • U van de ander een machtiging heeft gekregen.
 • U een kind of een ouder bent.
 • U een erfgenaam bent.
 • U getrouwd bent.
 • U de geregistreerde partner bent.
 • U de wettelijke vertegenwoordiger bent.
 • U het uittreksel nodig heeft voor de rechtbank.
 • U het uittreksel nodig heeft om te trouwen.

Kosten

U betaalt €14,00.