Inwoners

Nieuws

De Provincie Zeeland heeft samen met de gemeente Sluis een eerste maatregelenpakket samengesteld om de verkeersveiligheid in Boerenhol te verbeteren. Medio 2021 worden deze maatregelen uitgevoerd. Lees meer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis het concept beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 ter inzage wordt gelegd. Lees meer

Eind juni 2020 verstuurt Sabewa Zeeland weer aanslagen voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus heeft Sabewa Zeeland de maatregelen aangepast. Lees meer

In de weekenden is er strandbewaking aan de kust. Tijdens de maanden juli en augustus is de strandbewaking dagelijks van 11.00 tot 19.00 uur aanwezig. Lees meer

Alle nieuws- en persberichten van 2020. Lees meer