Planschade melden

Heeft u schade opgelopen door de wijziging van een bestemmingsplan?
Dan kunt u planschade melden bij de gemeente.

Regelen
 

Neem contact met ons op via 14 0117.

Kosten
 

Planschade melden kost € 500,-.
Wordt de planschade toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Wat u moet weten
 
  • U kunt alleen planschade melden als het planologisch besluit onherroepelijk is.
    Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om bezwaar of beroep aan te tekenen bij de rechtbank of de Raad van State.
  • Planschade verjaart 5 jaar na het onherroepelijk worden.
    Dit betekent dat u na die tijd geen planschade meer kunt melden.