Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 2 juli a.s. organiseert Porthos Sluis van 14.00 tot 16.00 uur een gespreksmiddag voor mantelzorgers over het thema respijtzorg. Bij respijtzorg, of vervangende mantelzorg, neemt iemand uw zorgtaak tijdelijk over zodat u even tijd heeft voo... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Een duik nemen in een openluchtzwembad. Niets verkoelender dan dat tijdens dit mooie warme weer. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij, gelet op artikel 3 van de Erfgoedverordening Sluis 2016, de volgende gebouwen/objecten hebben aangewezen als gemeentelijk monument. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het college van de gemeente Sluis heeft op 1 mei 2018 besloten het Privacybeleid en -reglement gemeente Sluis 2018 vast te stellen. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Sluis beheert op dit moment 16 begraafplaatsen. Dit doen we volgens het kwaliteitsniveau en de kosten zoals opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde groenbeheerplan. Lees meer