Nieuws

 • Archeologiemiddag ‘Sluis op de Schop’

  Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt de archeologiemiddag ‘Sluis op de Schop’ plaats in het Belfort te Sluis. Hoe gaan we om met archeologie in Sluis?

 • Aanvraag legitimatiebewijzen op locatie voor senioren vanaf 70 jaar

  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra. Daar kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ter plekke hun legitimatiebewijs laten vervangen.

 • 16e editie Business to Business Event

  Op donderdag 25 oktober 2018 vindt de 16e editie van het Business to Business Event in de gemeente Sluis plaats. Met dit initiatief van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis willen we de contacten tussen overheid en ondernemers en tussen ondernemers onderling verder bevorderen.

 • Inloopbijeenkomst nieuwe inrichting Willemsweg

  Rijkswaterstaat organiseert op woensdag 26 september 2018 een inloopbijeenkomst over de nieuwe inrichting van de Willemsweg tussen de komgrens van Schoondijke en de Statendijk. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 19.30 en 21.00 uur in Het Klinket, Sasputsestraat 14 te Schoondijke.

 • Meer nieuws

  Alle nieuws- en persberichten van 2018.