Hulp voor ondernemers

Het coronavirus treft lokale ondernemers.
Het kabinet heeft daarom besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te treffen.
Het doel is om naast onze gezondheid, ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
De 4000 euro regeling loopt bijvoorbeeld niet via de gemeente.

Sinds vrijdag 27 maart 2020 is er duidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

infographic noodpakket banen en economie   Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 

Dit betreft een tijdelijke inkomensondersteuning om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
Zij kunnen, met terugwerkende kracht voor een periode van drie maanden (1 maart tot 1 juni 2020) via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen voor levensonderhoud en, onder voorwaarden, eenmalig bedrijfskapitaal (een lening) tot maximaal € 10.157,-.

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en u hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep werkt
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • bovenstaande voorwaarden op u van toepassing zijn
 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis
   

Overzicht Noodpakket voor banen en economie tijdelijke financiĆ«le regelingen  Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Op de website https://krijgiktozo.nl/ vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Met behulp van de 'Tozo overbruggingsregeling check' kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Aanvragen
 

Zelfstandig ondernemers kunnen hun aanvraag indienen bij de gemeente Sluis.
U kunt hiervoor gebruikmaken van dit landelijke aanvraagformulier.
Bij dit aanvraagformulier zit ook een checklist om u te ondersteunen bij het invullen.
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief bijbehorende bewijsstukken mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.