Hulp voor ondernemers

Het coronavirus treft lokale ondernemers.
Het kabinet heeft daarom besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te treffen.
Het doel is om naast onze gezondheid, ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Infographic Noodpakket economie en banen Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 

Dit betreft een tijdelijke inkomensondersteuning om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
De regeling is alleen bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.
De TOZO-regeling (TOZO 1) zou eind mei 2020 aflopen. Op 28 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat de regeling is verlengd met vier maanden. De verlengde regeling (TOZO 2) loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/uitbreiding-op-ondernemersregelingen-noodpakket-banen-en-economie.

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u in een jaar tenminste 1225 uur of, als u na 1 januari 2019 gestart bent, gemiddeld 23,5 uur per week aan werkzaamheden voor uw bedrijf of zelfstandig heeft verricht
 • het inkomen van u (en uw partner) als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum (€ 1503,31 voor gehuwden/samenwonenden en € 1052,32 voor alleenstaanden; normen 1 januari 2020) komt
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis
 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u in een jaar tenminste 1225 uur of, als u na 1 januari 2019 gestart bent, gemiddeld 23,5 uur per week aan werkzaamheden voor uw bedrijf of zelfstandig heeft verricht
 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u geen verzoek heeft ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring
 • u ondernemer bent en in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland1

Op de website https://krijgiktozo.nl/ vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
Met behulp van de 'Tozo overbruggingsregeling check' kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Aanvragen
 

Zelfstandig ondernemers kunnen hun aanvraag voor TOZO indienen bij de gemeente Sluis1.
Voor het aanvragen van een verlenging van uw inkomensregeling (uitkering levensonderhoud) kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verlenging.

Wilt u voor de eerste keer TOZO aanvragen gebruik dan het aanvraagformulier TOZO. Dit formulier dient u ook te gebruiken als u (aanvullend) bedrijfskapitaal wilt aanvragen tot maximaal € 10.157,-. Dit is het maximale bedrag van TOZO 1 en TOZO 2 gezamenlijk.

Bij beide aanvraagformulieren zit ook een checklist om u te ondersteunen bij het invullen.
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief bijbehorende bewijsstukken mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.

1 Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland met een bedrijf in Nederland gaat de gemeente Maastricht voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo behandelen. Vanaf 18 mei kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl.