Ventvergunning of colportagevergunning aanvragen

Wilt u goederen aan de deur verkopen, zoals ijs of bloemen?
Dan heet dat venten of leuren.
Dan heeft u een ventvergunning nodig.

Probeert u abonnementen of diensten aan de deur te verkopen?
Dat heet colportage.
Dan heeft u een colportagevergunning nodig.

Voorwaarden
 
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Regelen
 

Maak een afspraak via 14 0117.

Meenemen
 
  •     Uw eigen paspoort of identiteitskaart.
  •     Een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel.
Kosten
 

€ 41,85 per jaar.

Vaste standplaats?
 

Wilt u een vaste standplaats?
Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig .