Ondernemersloket

Het Ondernemersloket is er voor ondernemers in de gemeente Sluis.
Een wegwijzer voor starters, doorstromers en nieuwkomers in West Zeeuws-Vlaanderen. 

U kunt bij het Ondernemersloket terecht met vragen over:

  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningen
  • Horeca & detailhandel
  • Bedrijfshuisvesting
  • Vestigingsfactoren
  • Economisch beleid

Het Ondernemersloket kent de procedures, weet de juiste contactpersonen te bereiken en helpt u bij de afhandeling van vragen en klachten.

Contact
 

Claudia Pielaat  Odile de Pooter

Claudia Pielaat en Odile de Pooter zijn uw vaste aanspreekpunten.
Bel 14 0117 en vraag naar het Ondernemersloket of e-mail naar ondernemen@gemeentesluis.nl

Bekijk Ondernemen in Sluis