Maken van geluidsopnames van een gesprek

Als gemeente willen we dat u zich welkom voelt.
Dat is de reden dat we graag luisteren naar uw wensen.
We vinden het fijn u te helpen de zaken gemakkelijker te maken.
Als u geluidsopnames wilt maken van een gesprek met een ambtenaar, vinden wij dat goed tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.
We vragen u wel om vooraf te melden indien u geluidsopnames wilt maken.