Waterdunen

Waterdunen is de naam van een gebied van 350 hectare tussen Groede en Breskens.
Hier komen natuur, recreatie en kustversterking samen.
Het gebied staat in verbinding met de Noordzee via een getijdenduiker.
Eb en vloed kunnen zo binnendijks komen.
Hierdoor zal er zilte natuur ontstaan.

Waterdunen is nog in ontwikkeling.
De kustversterking is al afgerond en de grove lijnen van het gebied zijn al zichtbaar.
De komende periode zal provincie Zeeland wegen verwijderen, wandelpaden aanleggen, vogeleilanden inrichten, de boulevard aanleggen en een aantal bruggen plaatsen.
Daarna kan projectontwikkelaar Molecaten aan de slag met het aanleggen van de verblijfsrecreatie.
Er komen 400 recreatiewoningen, 300 campingplaatsen en een hotel.

Tot slot legt het Zeeuws Landschap de recreatienatuur nog verder aan.
Daarin komen onder andere vogelkijkhutten en speelnatuur.

Naar de website over Waterdunen

Werkzaamheden
 

Wilt u meer weten?
Bekijk dan:

Betrokken partijen
 

In het project Waterdunen werken vijf partijen samen:

  • Provincie Zeeland (de trekker van het project)
  • Gemeente Sluis
  • Waterschap Scheldestromen
  • Molecaten
  • Het Zeeuwse Landschap
Klachten
 

Heeft u vragen over Waterdunen?
Of heeft u een klacht over het werk aan Waterdunen?

Neem dan contact op met provincie Zeeland.

Meer weten?
 

Kijk op www.waterdunen.com voor onder meer de plannen, foto's en video's.