Week van Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In Zeeuws-Vlaanderen gaat het om 11-13 % van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen.

Van 7 t/m 13 september is het de week van Lezen en Schrijven en specifiek op dinsdag 8 september is het Wereld alfabetiseringsdag. Tijdens deze week worden er activiteiten georganiseerd door de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, de welzijnsorganisaties Hulst voor Elkaar en Aan-Z en de gemeente Sluis om extra aandacht te geven aan laaggeletterdheid.

Activiteiten in de gemeente Sluis

Basistraining taalvrijwillig(st)er

Wil je graag mensen op weg helpen die moeite hebben met lezen & schrijven? Dan kunt u gratis de basistraining taalvrijwillig(st)er volgen. In oktober vindt de training in de gemeente Sluis plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.biebzvl.nl.

Taalcafés

De Taalcafés worden weer opgestart. In de gemeente Sluis is er een taalcafé in de Samenkamer in Aardenburg op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Iedereen die graag de Nederlandse taal beter wil leren spreken, is van harte welkom.

Inloopspreekuur

Speciaal voor deze week wordt er in de bibliotheek in Oostburg op woensdagochtend 9 september van 10.30 tot 12.30 uur een inloopspreekuur voor taalvragers georganiseerd. In de bibliotheek is een professional aanwezig, waarbij u terecht kunt met al uw vragen. Blijf er niet mee rond lopen, kom langs, er zijn zo veel mogelijkheden op dit gebied.