Vooraankondiging evenementen 2021 vóór 1 november 2020

Wilt u in 2021 een evenement of activiteit in de gemeente Sluis organiseren, meldt dit voor 1 november 2020 bij de gemeente. In de gemeente Sluis vinden met name in de zomermaanden, veel evenementen plaats.

Net als voorgaande jaren inventariseren wij, samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de evenementen die in 2021 in Zeeuws-Vlaanderen zullen plaatsvinden.

Wanneer en hoe het evenement melden?

Vóór 1 november 2020 moet een evenement dat in het kalenderjaar 2021 plaatsvindt, inclusief de datum en het (globale) programma ervan, worden gemeld. Als u in 2019 en/of 2020 een evenement hebt georganiseerd, krijgt u het formulier per post toegezonden. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u hier het formulier downloaden.

Wanneer vergunningaanvraag indienen?

In de loop van november 2020 worden de concept evenementenkalenders 2021 van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis in een regionaal overleg met de politie besproken. Hierna ontvangt u schriftelijk bericht of uw evenement op de geplande datum kan doorgaan. Indien er geen knelpunten zijn, kan de vergunningsaanvraag of melding klein evenement worden ingediend. De formulieren "aanvraagformulier vergunningplichtig evenement" en het "meldingsformulier klein evenement" kunt u vinden op onze website.

Indien er knelpunten zijn met betrekking tot de aangemelde evenementen, bijvoorbeeld door het samenvallen met andere evenementen, nemen wij contact met u op om samen een oplossing te vinden. Mocht u na het bericht van de inventarisatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen APV/Bijzondere Wetten via het telefoonnummer 0117 – 457 000.