Vooraankondiging evenementen 2020 voor 1 november 2019

Wilt u in 2020 een evenement in de gemeente Sluis organiseren? Meld dit voor 1 november 2019 bij de gemeente.

Vooraankondiging

In de gemeente Sluis vinden, met name in de zomermaanden, veel evenementen plaats.
Net als voorgaande jaren inventariseren wij, samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de evenementen die in 2020 in Zeeuws-Vlaanderen zullen plaatsvinden.

Wanneer en hoe het evenement melden?

Vóór 1 november 2019 moet een evenement dat in het kalenderjaar 2020 plaatsvindt, inclusief de datum en het (globale) programma ervan, worden gemeld.
Als u in 2019 een evenement hebt georganiseerd, krijgt u het formulier per post toegezonden.
Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u het formulier hieronder downloaden.
 
Wanneer vergunningsaanvraag indienen?

In de loop van november 2019 worden de concept evenementenkalenders 2020 van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis in een regionaal overleg met de politie besproken.
Hierna ontvangt u schriftelijk bericht of uw evenement op de geplande datum kan doorgaan.
Indien er geen knelpunten zijn, kan de vergunningsaanvraag of melding klein evenement worden ingediend.
De formulieren ("aanvraagformulier vergunningplichtig evenement" en het "meldingsformulier klein evenement") kunt u vinden op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Indien er knelpunten zijn met betrekking tot de aangemelde evenementen, nemen wij contact met u op om samen een oplossing te vinden.

Samenvallen verschillende evenementen

Het kan voorkomen dat er in verschillende kernen evenementen worden aangemeld voor dezelfde datum. Dit is voor organisatoren niet altijd even wenselijk.
Een evenement mag niet verboden worden vanwege het samenvallen met een ander evenement.
Dit mag alleen als er door het samenvallen van evenementen problemen op het gebied van openbare orde, overlast, verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, zedelijkheid of de gezondheid te verwachten zijn.

Wilt u na de inventarisatie van de evenementen weten of er gelijktijdig met uw evenement ook nog andere evenementen staan gepland of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen APV/ Bijzondere Wetten, telefoonnummer 0117 - 457 000.