Uitnodiging informatieavond donderdag 12 september over energietransitie

Als lokale overheid staan we voor een grote opgave: de energietransitie.
Dit betekent de overgang van stroom opwekken uit fossiele brandstoffen zoals gas naar beschikken over volledig duurzame en groene energie (uit zon, wind en water).
Het is de bedoeling om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in Nederland.
Dit is dan ook vastgelegd in het zogeheten Klimaatakkoord. Het is duidelijk dat de energietransitie gevolgen zal hebben.
Niet alleen voor de overheid. Ook voor u. U kunt bijvoorbeeld denken aan maatregelen zoals de aanschaf van zonnepanelen, zonneboiler of een waterpomp voor uw woning (zowel huur- als koopwoning).
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze transitie maar ook de mogelijke maatregelen organiseren wij een informatieavond.
De gemeente zal, samen met een medewerker van het Duurzaam Bouwloket, nader ingaan op de transitie en antwoord geven op uw vragen.

Dat doen we tijdens een informatieavond op
 
donderdag 12 september 2019
Mauritshof , Mauritsweg 5 in IJzendijke aanvang 20.00 uur

 
De zaal opent om 19.30 uur waarna het programma om 20.00 uur begint met een welkomstwoord door wethouder Peter Ploegaert.
Na een presentatie door een medewerker van het Duurzaam Bouwloket is er aansluitend volop gelegenheid om vragen te stellen.
 
Aanmelden is niet nodig.
We verwelkomen u graag!