Toespraak Burgemeester Marga Vermue 4 mei 2020

Thuis stilstaan bij 4 mei

Normaal gesproken komen vandaag in heel Nederland mensen bijeen om deel te nemen aan de Nationale Herdenking en stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. In het hele land, zo ook in onze gemeente, vinden vanwege het coronavirus de gebruikelijke herdenkingsbijeenkomsten niet plaats.
Dit jaar herdenken we thuis de burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,  in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Morgen, 5 mei 2020, is het precies 75 jaar geleden dat heel Nederland werd bevrijd.
75 jaar vrijheid is dan ook gekozen door het Nationaal Comité 4 en 5 mei als thema van dit jaar.
Op 31 augustus 2019 vond de landelijke aftrap hier in Zeeuws-Vlaanderen plaats.
Met het luiden van een historische belboei door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid.

Het afgelopen jaar hebben in onze gemeente in het kader van de 75-jarige bevrijding tal van tentoonstellingen, exposities, concerten, herdenkingen, lezingen, activiteiten, wandelingen, scholierenprojecten enzovoorts plaatsgevonden.
Op verschillende momenten en verschillende manieren is er stilgestaan bij de gebeurtenissen 75 jaar geleden.
Vele vrijwilligers hebben samengewerkt om deze herdenkingen en activiteiten te organiseren.
Bedankt voor jullie inzet!  Mede dankzij jullie werk wordt het verleden van toen levend gehouden.
Het is jammer dat het vandaag anders loopt en we vooral thuis de vele slachtoffers herdenken.

Want 75 jaar geleden waren velen van ons er niet bij.
De bevrijding ging hier gepaard met veel geweld, veel leed, veel slachtoffers en veel verwoestingen.
Door het zien van foto’s, het lezen van verhalen of het luisteren naar verhalen van ooggetuigen kunnen wij ons een voorstelling maken van toen.
Het is belangrijk deze verhalen te blijven vertellen, te blijven delen.
Ook aan nieuwe generaties.
Zonder gedeelde geschiedenis is er geen gedeelde toekomst.
Dat we vandaag niet samen kunnen komen, wil niet zeggen dat we niet kunnen gedenken.
Praat samen over vrijheid, sta stil bij de vele slachtoffers, hang dit jaar de vlag de hele dag halfstok, maak met uw kinderen een tekening over vrijheid, neem om 20.00 uur twee minuten stilte in acht, zing het Wilhelmus mee, hang de poster van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor uw raam of brand een kaarsje voor alle slachtoffers.

We staan er misschien niet zo vaak bij stil dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is.
Door het coronavirus is het voor velen op dit moment ook lastig.
Dingen die we ‘normaal’ zijn gaan vinden, konden en kunnen even niet meer: op bezoek gaan bij opa en oma, je verjaardag vieren, een terrasje pakken, uit eten gaan of naar de speeltuin gaan.
Het is moeilijk om de nabijheid van dierbaren te moeten missen, om in onzekerheid en angst te leven.
De waarde van vrijheid ervaar je pas op het moment dat je hierin wordt beperkt.
Natuurlijk staan onze beperkingen nu, niet in verhouding tot het leed in de Tweede Wereldoorlog.
Dat laatste herdenken we vandaag. Dat verdienen allen die hebben gestreden en gestorven zijn.
Zij verdienen onze eerbied en ons respect. Dankzij hen mogen wij al 75 jaar in vrede en vrijheid leven.