Raadsspreekuur

Op dinsdag 4 februari 2020 vindt er van 19.00 tot 20.00 uur weer een raadsspreekuur plaats in het gemeentehuis te Oostburg.

Tijdens dit spreekuur kunt u op een informele manier in gesprek gaan met raadsleden.
Er kunnen wensen en ideeën besproken worden.
Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld, klachten of individuele problemen.
Van iedere fractie is er één persoon aanwezig.

Hebt u interesse?

Meldt u dan uiterlijk vrijdag 31 januari 2020, voor 12.00 uur aan via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
ermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en waarover u met de raadsleden in gesprek wilt gaan.
Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen aan het raadsspreekuur.