Privacybeleid- en reglement gemeente Sluis

Het college van de gemeente Sluis heeft op 1 mei 2018 besloten het Privacybeleid en -reglement gemeente Sluis 2018 vast te stellen.
In dit beleid en reglement geeft de gemeente Sluis de uitgangspunten aan over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens die de gemeente verwerkt.

Het Privacybeleid en -reglement gemeente Sluis 2018 treedt in werking één dag na bekendmaking.

Te downloaden