Presentaties informatiebijeenkomst zonneparken

Op 2 april 2019 heeft de gemeente Sluis een informatiebijeenkomst georganiseerd met als onderwerp het beleid voor zonneparken.
Het doel van de avond was om met inwoners in gesprek te gaan over dit onderwerp en het concept beleid.
hr. van Berkel, lector aan de HZ, heeft een presentatie gehouden over de energietransitie en de gemeente heeft het concept beleid gepresenteerd.
Vervolgens is er gepraat met de aanwezigen over de kansen en bedreigingen van het beleid.
Vragen en suggesties worden meegenomen bij het opstellen van een beleidsvoorstel.
Dit voorstel wordt 23 april 2019 in het college besproken.
De volgende stap is dat het beleid door de raadscommissie vrijgegeven wordt voor inspraak, zodat er zienswijzen kunnen worden ingediend.

Hieronder vindt u de presentaties die gepresenteerd zijn op deze avond: