PERSBERICHT - Vuilniszak met ongesorteerd afval niet meer welkom op de Zeeuwse milieustraten

De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat.
Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland.
De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk.
Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.

De ZRD is exploitant van de Zeeuwse milieustraten en zal in opdracht van de Zeeuwse gemeenten strenger toezien op de naleving van deze acceptatievoorwaarde.
Veel Zeeuwse gemeenten hebben hun afvalbeleid aangepast en streven naar betere afvalscheiding.
Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij.

Vermindering restafval

De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar.
Nu wordt nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weggegooid.
Bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020.
Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

Recycleerbare stoffen

In het restafval zitten nu nog veel herbruikbare of recycleerbare stoffen.
Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en voedselresten wordt bijvoorbeeld kwaliteitscompost gemaakt.
Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en textiel worden hergebruikt.
Deze afvalstromen kunnen in de meeste gemeenten gescheiden worden ingeleverd of worden aan huis opgehaald.
Restafval wordt verbrand.
Verbranden van her te gebruiken materialen betekent vermindering van beschikbare grondstoffen en onnodige verbrandingskosten.

Afvalscheiding

Alleen wat na afvalscheiding overblijft mag via de grijze afvalcontainer worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling die in iedere gemeente plaatsvindt.
In sommige Zeeuwse gemeenten wordt een tarief gevraagd per keer dat de afvalcontainer wordt leeggemaakt.
In andere gemeenten is het aantal keren dat restafval aan huis wordt opgehaald beperkt tot éénmaal per 4 weken.
In sommige gemeenten kunnen burgers hun restafval wegbrengen naar boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk.
Inwoners worden zo gestimuleerd om aan de slag te gaan met afvalscheiding.
Dit gemeentelijk beleid wordt nu ondersteund door ook op de milieustraten strenger toe te zien op het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval.

Huishoudelijk afval scheiden

In de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse milieustraten is opgenomen dat huishoudelijk afval gescheiden moet worden aangeleverd.
Tot nu toe werden vuilniszakken soms ook geaccepteerd bij het brandbaar restafval.
Dat wordt door de ZRD vanaf heden niet meer toegestaan.