PERSBERICHT - Schenking bijzondere steen Kasteel Toren van Bourgondië aan burgemeester Sluis

Op donderdag 22 augustus om 14.00 uur schenkt Jan Tilleman, Vlaamse landbouwer en amateurarcheoloog uit Hoeke, een steen van de Toren van Bourgondië aan burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis.
De heer Tilleman, woonachtig op de site van het laatmiddeleeuwse Zwinhaven te Hoeke, heeft deze steen in zijn jeugd gevonden op het terrein van het Klein Pas in Sluis.
Dat is tevens de plaats waar in de 15e eeuw de Toren van Bourgondië stond.

Jan Tilleman schenkt de steen nu aan de gemeente Sluis, omdat het één van de weinige materiële resten is die bekend zijn van dit bijzondere kasteel.
De steen is waarschijnlijk onderdeel van een ornament van een haard of gevel geweest van het kasteel.
De steen is een witte kalkzandsteen, afkomstig uit de steengroeves van Gobertange, in het huidige Waals-Brabant.
De Toren van Bourgondië of het Kleine Kasteel van Sluis lag aan de westzijde van de voormalige middeleeuwse Zwingeul.
Aan de overzijde lag het oudere Grote Kasteel, waar nu enkel nog een grote bult van over is.

De Provincie Zeeland heeft afgelopen jaren veel onderzoek en werken uitgevoerd in het kader van de Wallen van Sluis.
Aan het Klein Pas werden de hoogtes weer geaccentueerd. Het daarbinnen gelegen wettelijk beschermd archeologisch monument ‘De Toren van Bourgondië’ werd daarbij gespaard.
Universiteit Gent is al enkele jaren bezig met een grootschalig multidisciplinair onderzoek naar de voormalige laatmiddeleeuwse Zwinhavens.
Een grensoverschrijdend project waar Sluis en Sint-Anna ter Muiden deel van uitmaken. Aan Vlaamse zijde zijn de plaatsen Damme, Hoeke, Monnikerede reeds goed onderzocht.
Het onderzoek op Nederlands grondgebied staat nog in de startblokken. Komende jaren zal de Universiteit Gent dit gaan oppakken. Wim De Clercq, professor en onderzoeksleider van dit project, is ook bezig met de realisatie van een hightech tentoonstelling voor het nieuwe Zwin Natuur Park over deze Zwinhavens op basis van nieuw onderzoek. Ook wordt een onderzoek gestart naar de Kastelen van Sluis waaronder de Toren van Bourgondië.
Dit zal met meerdere partijen worden uitgevoerd onder andere de Provincie Zeeland, gemeente Sluis, archief van Sluis, Heemkundige Kring West-Zeeuwsch Vlaanderen, Werkgroep Archeologie Sluis en Universiteit Gent.

De overhandiging van deze steen staat dus symbool voor een aantal grensoverschrijdende projecten die mooie resultaten opleveren voor de gemeente Sluis!