PERSBERICHT - Opkomstpercentages 11.00 uur

Om 11.00 uur was 15,80% van de stemgerechtigden voor de Provinciale Staten opgekomen en 13,72% van de stemgerechtigden voor het Waterschap.
Dit is ongeveer vergelijkbaar met de verkiezingen in 2015.
Toen was het opkomstpercentage om 11.30 uur 16,03% voor de Provinciale Staten en 14,56% voor het Waterschap.
De volgende opkomstpercentages worden om 16.30 uur doorgegeven.