PERSBERICHT - Ontwikkeling havengebied Breskens stap dichterbij

Vandaag, woensdag 7 augustus, verklaarde de Raad van State de ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan Havengebied Breskens ongegrond.
Daardoor is het bestemmingsplan Havengebied Breskens vanaf vandaag onherroepelijk.
De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land.
Dit betekent dat de realisatie van een recreatieve hotspot met een maritiem, multifunctioneel en duurzaam karakter een stap dichterbij komt.

Goed nieuws

Na een lange periode van voorbereiden is dit goed nieuws. Voor inwoners, ondernemers en de betrokken partijen.
Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis: “Wij hebben altijd geloofd in de ontwikkeling van het havengebied Breskens.
Met de uitspraak van de Raad van State wordt dit geloof kracht bij gezet. Daar zijn we trots op!
Neemt niet weg dat we ons realiseren dat de indieners van beroepsschriften teleurgesteld zullen zijn.
Wij hopen dat zij na de realisatie van de plannen positiever staan tegenover het vernieuwde havengebied.”

Aanvraag omgevingsvergunningen

De aanvragen voor de omgevingsvergunning voor de eerste fase van de bouw van de appartementen en voor de bouw van het viscentrum zijn ingediend bij de gemeente en worden op dit moment getoetst.
In het najaar verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning van de deelprojecten.