PERSBERICHT - Onderzoek naar toerisme in de gemeente Sluis

Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoekt in samenwerking met ZB| Planbureau de sociale impact van toerisme in Zeeland.
De gemeente Sluis is één van de gemeenten die deelneemt aan het onderzoek. De mening van de inwoners over de beleving van toerisme is belangrijk.
Door middel van een steekproef zijn ruim 5.500 inwoners uit de gemeente Sluis geselecteerd die een vragenlijst hebben ontvangen.
Het onderzoek wordt in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd en gefaciliteerd door de gemeente Sluis.

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen.
Met het oog op een goede onderbouwing van beleid en het (politieke) draagvlak voor toerisme in de samenleving, is het belangrijk dat de impact van toerisme beter in beeld wordt gebracht.
De resultaten van het onderzoek zijn daarom van belang voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme in zowel de provincie Zeeland als in de gemeente Sluis.  

Inwoners die een vragenlijst hebben ontvangen, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.
De antwoorden van onze inwoners zijn erg waardevol!
De vragenlijst is persoonlijk en kan tot 28 maart 2019 worden ingevuld, zowel digitaal als op papier.