PERSBERICHT - Ondertekening koop- en beheerovereenkomsten Havengebied Breskens

Op dinsdag 15 mei zetten Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Jachthaven Breskens BV, Aannemersbedrijf Van der Poel B.V., Beheersmaatschappij Verstraeten B.V., Haven Breskens Vastgoed B.V. en de gemeente Sluis hun handtekening onder verschillende koop- en beheerovereenkomsten.
Een bijzondere mijlpaal, want daarmee komt de realisatie van het project Havengebied Breskens een stap dichterbij.

Project

De genoemde partijen ontwikkelen samen met de provincie Zeeland het havengebied van Breskens tot een recreatieve hotspot met toeristische aantrekkingskracht.
Daarbij worden de natuurlijke en maritieme sfeer en karakteristieken van Breskens als jacht- en vissershaven behouden en versterkt.
Het plan bestaat uit de ontwikkeling van een zeezeilcentrum en viscentrum, uitbreiding van de jachthaven en de realisatie van 460 (recreatie)appartementen op een plint met commerciële en parkeerfuncties.

Procedure

Met de ondertekening van de overeenkomsten komt het project een stap dichterbij de uitvoeringsfase.
Parallel aan de ondertekening van de overeenkomsten loopt een ontwerpbestemmingsplanprocedure.
Het ontwerpbestemmingsplan lag van 1 maart tot en met 11 april ter inzage.
Op dit moment worden de ingediende zienswijzen behandeld en wordt een definitief ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat in juli ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.