PERSBERICHT - Ondertekening grensoverschrijdende intentieovereenkomst automatisch vervoer GOS gemeenten op 9 maart

De gemeenten Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint Laureins en Sluis zien toekomst in automatisch vervoer.
Deze gemeenten ondertekenen daarom tijdens het Grensoverschrijdende Samenwerkingsoverleg (het zogeheten GOS-overleg) een intentieovereenkomst.
Hiermee wordt het voornemen bekrachtigd om te onderzoeken hoe de GOS-gemeenten in de toekomst op het gebied van grensoverschrijdend automatisch vervoer kunnen samenwerken.
Dit wordt tijdens de bijeenkomst door de betrokken gemeenten nader toegelicht.

De pers is van harte welkom om de ondertekening van deze intentieovereenkomst bij te wonen.
Dat vindt plaats tijdens het GOS-overleg in Royal Zoute Golf Club, Sparrendreef 1A te B 8300 Knokke-Zoute.
Er wordt naar gestreefd om de ondertekening rond 12.00 uur te laten plaatsvinden.