PERSBERICHT - Engelse vliegtuigbom gevonden in Nieuwvliet

In verband met de wens om in de toekomst in de Lampzinspolder, gelegen tussen Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad, recreatiewoningen te ontwikkelen is er een start gemaakt met bodemverkenning. Explosievenonderzoek is onderdeel van deze verkenning.

Tijdens dit onderzoek is een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom gevonden. Deze vliegtuigbom moet onschadelijk gemaakt en geruimd worden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor er geen gevaar is voor de omgeving.

Voordat de bom onschadelijk gemaakt en geruimd wordt, is op advies van de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) en het opsporingsbedrijf besloten om eerst verder onderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van nog meer explosieven. Zodat er één plan gemaakt kan worden om de explosieven vervolgens in één keer onschadelijk te maken of te ruimen.

Maatregelen

Na aantreffen van de bom is de EODD gewaarschuwd. Zij hebben de bom geïdentificeerd. Na identificatie is de put rondom de bom opgevuld met zand en de vindlocatie afgezet. In de directe omgeving vinden voorlopig geen trilling werkzaamheden en grondroerende werkzaamheden plaats. Momenteel zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig. Omwonenden, ondernemersvereniging en dorpsraad zijn geïnformeerd.

Vervolg

De gemeente Sluis overlegt met de betrokken partijen over de ruiming en de nauwgezette voorbereiding ervan.