Overlast van loslopende honden en honden- en paardenpoep

De gemeente ontvangt regelmatig klachten over loslopende honden en over honden- en paardenpoep die aangetroffen wordt op plaatsen waar dat niet gewenst is.
Dat laatste is niet vreemd als u zich bedenkt dat hondenpoep genoteerd staat in de top vijf van de grootste irritaties in Nederland.

De gemeente heeft in de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente Sluis (APV) artikelen opgenomen die te maken hebben met loslopende honden en honden- en paardenpoep.

Zo dienen honden binnen de bebouwde kom, op of aan de weg, aangelijnd te zijn.
Buiten de bebouwde kom dienen honden op begraafplaatsen aangelijnd te zijn (artikel 2:57 APV).

Daarnaast is de eigenaar of houder van een hond of paard die zich op een openbare plaats bevindt, verplicht de uitwerpselen van het dier onmiddellijk op te ruimen (artikel 2:58 APV).

Ook geldt de verplichting voor de eigenaar of houder van een hond om een deugdelijke voorziening bij zich te hebben waarmee de uitwerpselen meegenomen kunnen worden.
Een dergelijke voorziening moet op eerste vordering van de toezichthouder getoond kunnen worden.

Met deze regels in de APV hoopt de gemeente dat de overlast door loslopende honden en honden- en paardenpoep tot een minimum beperkt zal worden.
Indien degene met een hond of paard één van deze verplichtingen niet nakomt, kan een boete opgelegd worden.
Deze bedraagt € 95,- exclusief € 9,- administratiekosten.
Er worden incidenteel controles door de handhavers van de gemeente Sluis uitgevoerd.

Heeft u last van honden- of paardenpoep?
Dan kunt u dit online melden of bel naar de gemeente via 14 0117.