Overgangsperiode inzameling oud papier in de gemeente Sluis

De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 2021 het oud papier met containers in te zamelen. De eerste inzameling met papiercontainers vindt plaats in week 53 van 2020 en week 1 van 2021. De containers die u dient te gebruiken voor het gescheiden inzamelen van oud papier heeft u mogelijk al ontvangen of ontvangt u binnenkort.

De vereniging(en) die in uw dorp oud papier inzamelt, blijft ook in de toekomst betrokken bij de inzameling van oud papier. De verenigingen leveren de beladers voor op de vuilniswagens die het oud papier gaan inzamelen. Net als nu al het geval is, ontvangen de verenigingen ook bij het inzamelen met containers een vergoeding voor het ingezamelde oud papier.

In de maand december zamelen de verenigingen voor de laatste keer op de huidige manier oud papier in. Wordt er in uw dorp oud papier opgehaald, dan kunt u het in december voor de laatste keer in dozen of bundels langs de straat zetten op de dag dat het oud papier wordt ingezameld door de vereniging.

In week 53 (maandag 28 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021) en week 1 (maandag 4 januari t/m zondag 10 januari 2021) wordt in de kernen voor de eerste keer het oud papier met containers ingezameld. Het inzamelschema waarop staat vermeld op welke dag bij u in week 53 of in week 1 het oud papier wordt ingezameld, ontvangt u tegelijkertijd met de Afvalkalender 2021. In week 53 en week 1 wordt in het buitengebied nog geen oud papier met containers ingezameld.

In week 53 (maandag 28 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021) wordt in de kernen geen GFT-afval ingezameld. In het buitengebied is in week 53 een gecombineerde inzameling van restafval en GFT-afval.

Met ingang van maandag 4 januari 2021 wordt het restafval, GFT-afval, PMD en oud papier  ingezameld volgens de Afvalkalender 2021. De Afvalkalender 2021 ontvangt u eind december in de brievenbus.