Onderzoek naar toerisme in de gemeente Sluis

De gemeente Sluis onderzoekt samen met diverse sectoren het draagvlak voor toerisme.
De mening van de inwoners over de beleving van toerisme is hierbij belangrijk.
Door middel van een steekproef zijn ruim 5.500 inwoners geselecteerd die op zaterdag 9 maart 2019 via de post een vragenlijst ontvangen.
Deze vragenlijst is persoonlijk.
Het kan dus voorkomen dat meerdere personen in één huis de vragenlijst ontvangen.

Mocht u een vragenlijst ontvangen, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek.
U kunt de vragenlijst invullen tot 28 maart 2019.
Dit kan zowel digitaal als op papier.
De resultaten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van toerisme in zowel de gemeente Sluis als in de provincie Zeeland.
Uw antwoorden zijn dan ook erg waardevol!

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Kusttoerisme en ZB| Planbureau, in opdracht van de Provincie Zeeland.
Het onderzoek wordt ondersteund door de gemeente Sluis.