Negende subsidieronde voor verkrotte woningen

De negende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 2 maart 2020 open voor aanvragen.
Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen.
Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden.
Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning.
U kunt van 2 maart tot en met 10 april 2020 een aanvraag indienen.
Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van één of meer particuliere woningen;
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen;
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energie neutrale en/of levensloopbestendige woningen;
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad;
 • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning;
 • Bouwjaar van voor 1975;
 • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000;
 • Project mag niet begonnen zijn;
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen;
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.
Inloopavonden


Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie Zeeland een aantal informatieavonden.
Op woensdag 11 maart 2020 vindt er van 17.00 tot 19.00 uur een informatieavond plaats in het gemeentehuis in Oostburg.
Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger maken van woningen en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.
Meer informatie en de data en plaatsen van de overige informatieavonden vindt u op www.zeeland.nl/piw.