Kennisgeving voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om de volgende objecten aan te wijzen tot gemeentelijke monumenten:

Nr. Kern Adres Soort object
01 Aardenburg Draaibrug 55 Vml. tramremise complex
02 Aardenburg Draaibrugseweg ong. Weegbrug met weeghuisje
03 Aardenburg Markt 7 Vml. gemeentehuis
04 Aardenburg Oude Eedeweg ong. Jurisdictie- of banpalen
05 Aardenburg Oude Kerkstraat 7 Kiosk voormalig tankstation
06 Aardenburg Sint Bavostraat ong. Tuinmuur
07 Cadzand Kanaalweg 1B Gemaal
08 Cadzand Mariastraat (bij nr. 12) Travalje
09 Eede Brieversweg (bij nr. 9) Vml. vlasroterij
10 Eede Nieuweweg 5 Vml. tramstation/douanekantoor
11 Eede Rijksweg 23 Vml. douanekantoor
12 Groede Markt 6 Vml. gemeentehuis
13 Groede Markt 11A Horecapand
14 Groede Markt 30 Horecapand
15 Groede Molenstraat (bij nr. 26-28) Tuinmuur
16 Groede Molenstraat (bij nr. 28) Stoeppalen
17 Groede Schuitvlotstraat 13 Vml. schoolgebouw
18 Groede Slijkstraat ong. Travalje
19 Groede Voorstraat ong. Vml. transformatorhuisje
20 Groede Voorstraat 3 Vml. gemeentehuis
21 Hoofdplaat Dorpsstraat 1 Vml. gemeentehuis
22 Hoofdplaat Hogewegdijk/Wilhelminadijk ong. Duiker
23 Hoofdplaat Koningin Julianastraat 31A Molenromp
24 Hoofdplaat Hoge Wegdijk ong. Generaliteitspalen
25 IJzendijke Koninginnestraat 7 Vml. kerkgebouw
26 IJzendijke Waterpoortstraat 16A Vml. bierbrouwerij
27 IJzendijke Watervlietseweg 4, 6 en 8 Vml. marechausseekazerne
28 IJzendijke Withuisweg ong. Transformatorhuisje
29 Oostburg Bredestraat 67 Vml. watertoren
30 Oostburg Bredestraat ong. Vml. rijks-HBS
31 Oostburg Burchtstraat 20 Horecapand
32 Oostburg Ledelplein 8 Vml. belastingkantoor/kantongerecht
33 Oostburg Markt 3 Vml. bankgebouw
34 Oostburg Molenberg 3 Vml. kerkgebouw
35 Schoondijke Dorpsplein 9 Vml. gemeentehuis
36 Sluis Burgemeester Aernoudtsweg 5-7 Vml. ziekenhuis/pensionaat
37 Sluis Groote Markt 9 Vml. ambtswoning
38 Sluis Hoogstraat 35 Vml. schoolgebouw
39 Sluis Hoogstraat ong. Begraafplaats
40 Sluis Kalkboei bij nrs. 1 en 4 Restanten stadsmuur 1382-1432
41 Sluis Oude Kerkstraat 20 Kerkgebouw
42 Sluis Rondweg 2-4 Vml. douanekantoor met woonhuis
43 Waterlandkerkje P.C. Boutensstraat 18 Vml. gemeentehuis/woning


Het betreft hier de tweede fase van aanwijzing van gemeentelijke monumenten.
De eerste fase - de aanwijzing van objecten die eigendom zijn van de gemeente - verkeert inmiddels in de eindfase van de aanwijzingsprocedure.
Overeenkomstig de Erfgoedverordening treedt door de kennisgeving van de voorgenomen aanwijzing aan de eigenaren/zakelijk gerechtigden, de voorbescherming van artikel 4 van de erfgoedverordening in werking.


Voorafgaande aan deze bekendmaking zijn de volgende personen/instanties in kennis gesteld van de voorgenomen aanwijzing:

  1. De eigenaren en de zakelijk gerechtigden van deze objecten.
  2. De monumentencommissie met het verzoek om advies uit te brengen over de voorgenomen aanwijzing.
  3. De Heemkundige Kring, het Cuypersgenootschap, Terebinth, Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland, de provincie Zeeland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  4. De stads- en dorpsraden van Aardenburg, Cadzand, Eede, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke, Oostburg, Schoondijke, Sluis en Waterlandkerkje.

Daarnaast wordt het voornemen ter kennis gebracht van de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur.

De verdere procedure is als volgt:

  • De gemeente belegt 1 of 2 informatieavonden waar een toelichting wordt gegeven op de voorgenomen aanwijzing.
    Desgewenst kunnen belanghebbenden individueel overleg plegen met de gemeente.
  • Overeenkomstig de Erfgoedverordening vindt - indien gewenst - overleg plaats met de H. Andreasparochie en PKN Gemeente De Brug met betrekking tot de voorgenomen aanwijzing van enkele kerkgebouwen.

Nadat de informatieronde achter de rug is, het advies van de monumentencommissie en eventuele andere adviezen zijn ontvangen, stelt de gemeente de ontwerpbeschikkingen op.
Hiertegen kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend.
Nadat de termijn van terinzagelegging is verstreken neemt het college de definitieve beslissing.
Hiertegen kan vervolgens beroep worden ingesteld.   

Te downloaden: