Jaarrond betaald parkeren in Cadzand-Bad ingevoerd per 21 februari 2019

Op deze pagina staat de bekendmaking van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren februari 2019.
Dit aanwijzingsbesluit houdt in dat net als in Sluis, ook in de kern van Cadzand-Bad het jaarrond betaald parkeren wordt ingevoerd.
Dit gebeurt een dag na publicatie van de bekendmaking, dus op 21 februari 2019.
Hiermee zijn we in staat om het parkeren in Cadzand-Bad beter te reguleren.
Zo kunnen dagjesmensen zoveel mogelijk gebruikmaken van het kort en betaald parkeren her en der in de kern.
Hotelgasten kunnen hun auto parkeren in de daarvoor bestemde parkeergarage of -plaats dat bij het desbetreffende hotel of accommodatie hoort.

Het aanwijzingsbesluit kent nu twee perioden van betaald parkeren.
Dat is het jaarrond in de kernen Sluis en Cadzand-Bad en langs de kuststrook van 15 maart tot en met 15 november.