In gesprek over het klimaat in Zeeuws-Vlaanderen. Doet u mee door de enquête in te vullen?

Het klimaat in de wereld is aan het veranderen.
Ook Nederland heeft hiermee te maken.
De klimaatverandering levert risico’s op ten aanzien van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.

Wateroverlast door zeer zware buien of langdurig natte periodes.
Oogstschade of beplanting in de tuin die verdroogt of dood gaat door lange droge periodes.
Is er nog wel voldoende drinkwater voor mens en dier?
Extreme warmte die gezondheidsproblemen kan veroorzaken of onze manier van leven verandert.
En staat mijn huis wel op een veilige plek als er een overstroming plaatsvindt?
Een aantal voorbeelden waar u aan kunt denken.

In het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht.
In Zeeuws-Vlaanderen hebben de drie gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen vorig jaar samen de risico’s in beeld gebracht.
Hierbij zijn overheden, belangenorganisaties en het bedrijfsleven betrokken.
Het leverde Zeeuws-Vlaams breed inzicht op in de risico’s.
Nu is het tijd om ook de risico’s op lokaal niveau in beeld te brengen.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Vul de vragenlijst in
Om de risico’s op lokaal niveau in beeld te brengen, voeren de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen samen een enquête uit.
Zo krijgt u de gelegenheid om uw stem te laten horen.
Het is van belang dat u uw stem laat horen, omdat klimaatverandering iedereen raakt.

U kunt de vragenlijst invullen van woensdag 10 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020 via www.klimaatzvl.nl.
De vragenlijst gaat in op de vier thema’s wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.
Het invullen duurt ongeveer tien minuten en uw gegevens worden anoniem verwerkt.
Onder de respondenten worden 25 regentonnen verloot.
Mocht u geen beschikking hebben over een computer of internet, neem dan telefonisch contact met ons op via 140117.
Vervolgens wordt er een papieren vragenlijst met antwoordenveloppe naar u gestuurd per post.

De uitkomsten van de enquête worden door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten gebruikt om een gezamenlijke richting te bepalen en een strategie op te stellen hoe om te gaan met de klimaatveranderingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Sluis via info@gemeentesluis.nl of 140117.

Laat uw stem horen en vul de vragenlijst in!