Functionaris Gegevensbescherming

Het college van B&W heeft mr. B.M. Bekenkamp aangewezen als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) in het kader van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De heer Bekenkamp houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren.
Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.
De heer Bekenkamp is tevens FG voor de gemeenschappelijke regeling SABEWA.

Mr. B.M. Bekenkamp is bereikbaar via Nieuwstraat 22, Postbus 27, 4500 AA Oostburg, via juridischezaken@gemeentesluis.nl en via tel. 14 0117.