Extra besluitvormende raadsvergadering op 14 april

Op dinsdag 14 april 2020 is er een extra besluitvormende raadsvergadering gepland.
In deze vergadering worden een aantal raadsvoorstellen behandeld die geagendeerd stonden voor de vergadering van 26 maart jl. die door de coronamaatregelen niet kon plaatsvinden.
Zoals gebruikelijk kunt u de vergadering rechtstreeks beluisteren via onze website: www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad.
Vervolgens kiest u voor “Geluidsopnames Vergaderingen”.

Aansluitend aan deze vergadering is er een vergadering van de Commissie Ruimte/AB.
Ook deze vergadering kunt u beluisteren zoals hierboven beschreven.
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht is dit - in verband met de coronamaatregelen - alleen schriftelijk mogelijk.
Uw schriftelijk verzoek ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 14 april a.s. om 9.00 uur via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.