Enquête begraafplaatsen gemeente Sluis

De gemeente Sluis is bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid voor de gemeentelijke begraafplaatsen.
In het kader van burgerparticipatie heeft het onderzoeksbureau Citisens in opdracht van de gemeente Sluis van 21 januari tot 17 februari 2020 een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de wensen van de inwoners op dit thema en de betreffende scenario’s.
Daartoe is een digitale enquête uitgezet onder alle huishoudens.
De gemeente heeft haar inwoners op deze manier vroegtijdig en op een laagdrempelige manier betrokken bij de herontwikkeling.
691 inwoners hebben gereageerd op de enquête.

De uitslag van de enquête is besproken in werkgroepen, hierin zaten een aantal inwoners, de stadsraad Aardenburg, de RMDO en de begrafenisondernemers.
Vervolgens is de besproken uitslag verwerkt in de conceptvisie die 19 mei 2020 is voorgelegd aan de commissie Samenleving/Middelen.
In het kort is het volgende voorgelegd aan de commissie:

  • Alle 16 begraafplaatsen blijven gehandhaafd;
  • Het eerder vastgestelde ruimingsprotocol wordt gefaseerd uitgevoerd voor alle begraafplaatsen;
  • Waar mogelijk (meer) ruimte creëren om afscheid te nemen van een overledene;
  • Indien mogelijk op iedere begraafplaats een herdenkingszuil plaatsen;
  • Nieuwe vormen van begraven  worden gerealiseerd op de begraafplaats aan de Oude Rijksweg in Breskens;
  • De toegankelijkheid tot de begraafplaats en de graven verbeteren;
  • Het onderhoud van het publieke groen op de begraafplaatsen verbeteren;
  • Het toezicht op het onderhoud van de graven verbeteren (dit is de verantwoordelijkheid van de nabestaanden van de overledene);
  • Er worden uitsluitend nog grafrechten uitgegeven voor graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Er worden geen algemene graven meer uitgegeven;
  • De tarieven voor leges en rechten rondom het begraven worden opnieuw bekeken.

De commissie Samenleving/Middelen heeft op 19 mei 2020 besloten de conceptvisie voor inspraak vrij te geven.
Vanaf woensdag 3 juni 2020 (datum publicatie Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad) ligt de conceptvisie gedurende zes weken in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 in Oostburg ter inzage en kan iedereen hierover zijn mening gegeven.

De  binnengekomen meningen worden als zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad besluit om de ingediende zienswijzen wel of niet mee te nemen in de nieuwe visie.
De besluitvormende raadsvergadering zal plaatsvinden op 24 september 2020.