Bekendmaking nota minimabeleid 2019

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 29 januari 2019 de ‘Nota minimabeleid Sluis 2019’ hebben vastgesteld.
De nota treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117-457 000).
Ook kunt u een afspraak maken om de nota in te zien.