Bekendmaking Zeeuws-Vlaamse evenementen 3e kwartaal 2019

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen streven er naar om evenementen beter op elkaar af te stemmen en te spreiden.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de vergunningplichtige evenementen, is besloten om deze voor elk kwartaal gezamenlijk te publiceren in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad.

Belanghebbenden die nadere informatie wensen over een bepaald evenement kunnen zich wenden tot het college van Burgemeester en Wethouders waar het betreffende evenement plaats zal hebben:

  • Gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst, telefoon 14 0114.
  • Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg, telefoon 14 0117.
  • Gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen, telefoon 14 0115.

Dit geldt ook voor informatie over het kenbaar maken van een zienswijze of het indienen van een bezwaarschrift.

Voor onderstaande evenementen in het 3e kwartaal van 2019 is of zal een vergunning worden aangevraagd: