Bekendmaking 1e wijziging van de verordening parkeerbelastingen 2020

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet, bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 27 februari 2020 de ‘1e wijziging van de verordening parkeerbelastingen 2020’ heeft vastgesteld.

Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 
Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.
Inhoudelijke informatie over het besluit kan worden verkregen bij de afdeling Ondersteuning, tel. 0117 – 457132.

Het besluit treedt in werking op 1 maart 2020.