Begroting 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis presenteert een structureel sluitende begroting voor 2021 en de meerjarencijfers 2021-2024.

De structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De begroting sluit met een positief resultaat van € 1,79 miljoen voor 2021. Zo hebben we als gemeente Sluis de ruimte om eventuele financiële tegenslagen op te vangen. Dit betekent ook dat er naast de reguliere indexatie geen lastenverhoging is voor de burgers. De ambities uit het coalitieakkoord “Dynamisch, continuerend en grensverleggend” kunnen gewoon doorgaan. Zoals bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum in IJzendijke, welke in 2023 in gebruik genomen kan worden. Ondanks het positieve saldo is voorzichtigheid geboden en het maken van keuzes blijft onvermijdelijk.

De volledige begroting 2021 kunt u hier vinden. Bekijk hier het persbericht .