Aangepaste vorm lintjesregen 2020

De jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Sluis gaat dit jaar in aangepaste vorm door.
Burgemeester Marga Vermue neemt 24 april 2020 voor 13.00 uur telefonisch contact op met alle gedecoreerden.
Zij krijgen dan te horen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.
Voor het daadwerkelijk opspelden van de koninklijke onderscheiding (het 'lintje') zoekt de Kanselarij der Nederlandse Orden naar een later landelijk moment.
Diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving worden dan toch in het bijzijn van familie, vrienden en collega's gewaardeerd.

De aanpassing van deze traditie is het gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus; het kabinet maakte op 23 maart bekend dat er tot 1 juni 2020 geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden.