Aanbod voor peuters met een taalachterstand (VVE-indicatie) tijdens herfstvakantie

In de zomervakantie hebben peuters met een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) indicatie extra gebruik kunnen maken van 3 weken zomer-VVE. Dit heeft deze peuters veel geholpen in hun taalontwikkeling en in het vasthouden van de structuur van de peutergroep.

Er zijn aantoonbare verschillen te merken bij kinderen die wel en niet het aanbod gevolgd hebben. Daarom wordt dit aanbod verlengd naar de herfstvakantie. Tijdens deze vakantie krijgen de VVE-peuters 1 week VVE aangeboden voor 3 dagdelen per week, zonder kosten. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis slaan de handen ineen met de Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocaties om deze Vakantie-VVE mogelijk te maken. Bekijk de flyer voor meer informatie.